Fællesarealer

Fællesarealer med respekt for omgivelserne

Der anlægges P-pladser tæt på de enkelte huse samt et antal supplerende pladser samlet i tilknytning til bebyggelsen, så der både er ekstra pladser og gældende krav opfyldes.

Desuden forberedes P-pladserne for opladefaciliteter. Der etableres cykelparkering, dels nær indgangene og i parterreetagerne. Kommunen og Ebeltoft by arbejder netop nu på at udføre en såkaldt landskabeligt indarbejdet klimasikring ved mødet mellem bugten og byen, så også de havnære dele af byen bliver godt beskyttet mod vandstandsstigninger og stormflod.

Det vil give forbedrede bygge- og anvendelsesmuligheder samt tryghed for de kommende beboere, ejendomme og værdier i området – ikke mindst for Ebeltoft Havnefront.

Gårdmiljø

Mere info om det fælles gårdmiljø kommer senere.

Depotrum

Hvert lejemål får et tilknyttet depotrum på mellem 8 – 11 m2 netto. Depotrummene bliver placeret i kælderplan. Boliger af typen D, E og F får tilknyttet cirka 8,5 M2 og boliger af typen A, B, C, G, H og I får tilknyttet 10 – 11 M2. 

Parkering

Hver bolig får eksklusiv brugsret til én nummeret p-plads. Der vil blive trukket tomrør, så der er mulighed for
at etablere sin egen el ladestander. Herudover etableres fælles parkering efter gældende regler.
Derudover kommer der handicappladser i henhold til gældende parkeringsnorm