FAQ

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål, så det er nemt for dig at få svar på det, du ønsker.

Mangler du svar på noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte de tilknyttede mæglere. Brug venligst vores kontaktformular nedenfor.

Depotrum er mellem 8-11 m2. 1 depotrum pr. lejlighed.

Mod nord fra ca. 3 m², mod syd mellem 5 og 7 m². Alt er ca. størrelser.

Nej. De indarbejdede altaner vil udgøre en stor grad af solafskærmning.

Ja, til opfyldelse af byggetilladelsens krav.

Der monteres solceller på tagene til fælles el.

Vedtægter forefindes host mæglerne EDC og Home.

Der er lavet en deklaration, som tinglyses, som vedrører fælles vedligeholdelse af fælles områder.

Det er op til ejerforeningen at beslutte om der ønskes privat eller professionel administrator.

Der må holdes et husdyr pr. lejlighed, dog ikke kamphunde, reptiler m.v.

Ultimo 2025 / Primo 2026

Der kommer en hævet altan eller adgang til et lille frimærke i terræn.

Ca. i kote 2,05 – 2,15 iht. DVR 90. 

Som udgangspunkt, kan dette ikke lade sig gøre, da man ønsker en ensartethed kvalitet og ensartet udtryk

P.t. er det skønsmæssige bruttoetagearealer i henhold til arealbekendtgørelsen.

Vognsen & Co Enterprise står for byggeriet og har total enterprisen på projektet. 

Hver bolig får eksklusiv brugsret til én nummeret p-plads. Der indgås aftale til forberedelse af ladestander og hermed udbydelse. Herudover etableres fælles parkering efter gældende regler.
Derudover kommer der handicappladser i henhold til gældende parkeringsnorm

Der kommer fælles tømningsordning på to separate lokationer ved ejendommene. 

Syddjurs Kommune arbejder på en løsning med kystsikring af området. Her henviser vi til deres hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/da/politik/kommuneplan-lokalplan-og-udvikling/udviklingsprojekter/ebeltoft-i-udvikling-1/klimarobust-kystkultur/

Der vil skulle udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for et sådant projekt, jf. lokalplan nr. 321 § 6.17. Et
evt. byggeri på kommunens areal vil alene kunne blive placeret nord for projektet. Arkitekt bedes verificere,
jf. lokalplan kortbilag 4.

Ifølge Lokalplan nr. 321 er arealet udlagt til rekreativt område og offentlige/kulturelle formål.

Syddjurs Kommune’s svar:
“Lokalplan 321 kan ikke hindre, at en ny bolig til helårsbrug står tom, hvis denne endnu ikke har været
anvendt som helårsbolig. Kommunen kan således ikke med hjemmel i lokalplanen tvinge borgerne til at
benytte en ny bolig.
Dette svar er ikke en forvaltningsafgørelse, men alene vejledende. Kommunen har pligt til at håndhæve
lokalplaner.”

Det er allerede nu muligt at underskrive en ”Reservationsblanker”, hvor man giver en hensigt om den i prioritetsrækkefølge lejlighed man ønsker.

Nej, ikke i forbindelse med reservering, men 6 dage efter underskrift på købsaftale falder et beløb på kr.
25.000 til deponering og herefter garanti for restkøbesum

Minimum 50% af boligerne skal være solgt ved endelige købsaftaler, og 80% af den enkelte blok.

Minimum 50% af boligerne skal være solgt ved endelige købsaftaler, og 80% af den enkelte blok.

Ja, man kan lave en prioritering, dog ikke flere reserveringer.

For at gøre det fair for alle vil der blive trukket lod.

Ja og det bliver vandbåren gulvvarme.

Der indgås aftale til forberedelse af ladeløsning til udbydelse af løsning.

Ja, med respekt for installationer. 2 lejligheder kan lægges sammen.

Ja, med respekt for installationer og myndighedsgodkendelse. 

Efter gældende krav.

Ja, i aflåst kælder og cykelparkering på åbent terræn uden overdækning.

Nej, men alle rettigheder over for totalentreprenør Vognsen & Co Enterprise A/S, der antages af sælger, incl. garanti stillet af
entreprenøren over for sælger, vil blive overdraget til Ejerforeningen Ebeltoft Havnefront, når projektet er
afleveret og mangler påvist ved afleveringen er afhjulpet.

Når købsaftaler er klar til udarbejdelse, vil der laves lodtrækning

Der er ikke noget der hindrer køberne i at videreoverdrage ejerlejligheden før overtagelsesdagen. Den nye
køber skal stille samme garantier som den udtrædende køber, og der kr. 10.000 med tillæg af moms til
dækning af omkostningerne for sælger ved at der skal registreres et ejerskifte.
Det er dog en betingelse af køber2 indtræder i samme forpligtelser, herunder evt. individuelle tilvalg.